VM-GRILL 2018 i Biergarten Råcksta
Om vädret blir fint kör vi igen någon gång under slutspelet!