Styrelsemöte 28 juli 2008

Präsidenten förklarar mötet öppnat!

Zahlmeister Micke och Beständige Schriftführer Birger

Kapitän Jens och Präsident Per.

-Birger, hör du också något? I RSV finns bara plats för modiga män!!!

Jens hade tagit med sig...

...4 cigarrer för att fira att han...

...blivit pappa till Hilda!

Sehr Getrevlich! Skål och Grattis!!!

 Råcksta Schützenvereins officiella klubbemblem!

-En Draught Master! Abscholut en Draught Master!

Birger blev upprörd när Micke ville slopa Knödeln! Denna viktiga fråga kommer givetvis att diskuteras igen vid nästkommande styrelsemöte. Hur många gäster är det som VERKLIGEN tycker om Knödeln?

Jens Wolf myser i natten...