MEDLEMSMÖTE HOS NICKLAS
 

Försök välja! Bara goda öl!!!
Broder Hans och broder Micke
Jens och Nicklas ser lite suddiga ut...
Birger och Andreas trivdes.
Mike och Präsident P
Stort jubel när Nicklas bjöd på Kuemmerling!
En del gick tidigt...